Warning: Creating default object from empty value in /home/u8324656/public_html/wp-content/plugins/construction_theme_functionality/redux/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
LABORATUVAR ÜNİTELERİ – Cengiz Taşdemir Kişisel Web Sitesi

Laboratuvar Üniteleri

Close

Laboratuvar Üniteleri

LABORATORY AIR

LABORATUVAR ÜNİTELERİ VE YENİ NESİL HİJYEN 

Patoloji laboratuvarlarında kullanılan kimyasal çeşidinin fazla olması ve bu kimyasalların birçoğunun havadan ağır olması yüzünden, bağımsız bir havalandırma sisteminin varlığı, tüm patoloji laboratuvarlarında hayati önem arz etmektedir.

Makroskopi kabini, çalışma tezgâhı vb. çalışma alanlarının, doku saklama dolabı, arşiv dolabı gibi saklama alanlarının, doku takip, boyama, kapama, doku gömme gibi laboratuvar cihazlarının, çalışma tezgahlarının ve ayrıca genel laboratuvar ortamının etkin şekilde havalandırılması, laboratuvar çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından bir zorunluluktur.

Havalandırma sistemi, bu kadar önemli bir konu olmasına rağmen, laboratuvarların birçoğunda hala tam anlamıyla çözülememiş bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Patoloji laboratuvarlarının havalandırma sorunlarını iki başlıkta toplamak mümkündür: Havalandırmanın hiç olmaması Yanlış ve/veya eksik havalandırma sistemlerinin kurulu olması.  Doğru Bir Havalandırma Sisteminin Temel Noktaları Patoloji laboratuvarlarında, belli noktaların göz önünde bulundurulması ile kurulacak havalandırma sistemleri sayesinde,  kokusuz çalışma ortamları yaratmak mümkündür.

Bunun için; Havalandırmanın, Merkezi Havalandırma Sistemi Yoluyla Yapılması: EOHSS (Environmental & Occupational Health & Safety Services) tavsiyesine göre havalandırma sistemi çalışma alanın dışında olmalıdır.

Fakat mevcut laboratuvarların birçoğunda, cihaz ve ekipmanlara takılan fan sistemleri ve bu fanlara bağlı karbon filtreler ile havalandırma sorunu çözülmeye çalışılmakta, ama çeşitli sebeplerle başarılı sonuçlar elde edilememektedir.

Merkezi Havalandırmanın Bağımsız Olması:

Sıkça yapılan hatalardan biri, laboratuvardaki cihaz ve ekipmanların havalandırmasının, hastanenin genel havalandırma kanallarına bağlanmasıdır. Her havalandırma çözümü, farklı sorunlara çözüm getirme amacıyla tasarlandığı için birbirinden ayrı çözümlere sahip olması gereken genel hastane havalandırma sistemi ile laboratuvara özel havalandırma sistemlerini tek çatı altında toplamak sorunların çözümünde yetersiz kalacaktır.

Kaldıki laboratuvarın havalandırma sisteminin genel havalandırma sistemine bağlanması olası bir arıza, aksaklık durumunda laboratuvardan çekilen kirli havanın, hastanenin diğer bölümlerine yayılmasına yol açabilir. Bu yüzden, patoloji laboratuvarı için, genel hastane merkezi havalandırmasından bağımsız, laboratuvarın kendisine özel bir bağımsız havalandırma sistemi dizaynı yapılması daha iyi sonuç verecektir. Mikrobiyoloji Laboratuvarları: Laboratuvarlarda çalışanların azami dikkate sahip olmaları gerekir. Eleman seçiminde buna dikkat edilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvarları: Laboratuvarlarda çalışanların azami dikkate sahip olmaları gerekir. Eleman seçiminde buna dikkat edilmelidir.

Çünkü toksik, kimyasal, parlayıcı tutuşabilir, patojen, radyoaktif gibi yüksek riskli malzemeler kullanılmaktadır. Buradaki mikroorganizmaların her an hastalık yapabilme özelliği unutulmamalıdır.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • Laboratuvarlarda buraya has giysi giyilmeli, bu giysi ile dışarı çıkılmamalı yalnız laboratuvar içinde giyilmelidir.
 • Eldiven ve bone kullanılmalıdır.
 • Laboratuvarda çalışmaya başladıktan sonra bitiş aşamasına kadar ortam temizliğine çok dikkat edilmelidir. Çalışma bittikten sonra titizlikle temizlenmelidir.
 • Laboratuvar önlüğünde cep bulunmamalıdır.
 • Laboratuvar ortamında hiçbir şey yenilmemeli ve içilmemelidir.
 • Kapı ve pencere kapalı olmalıdır. Bilhassa ekim yapılırken konuşmamalı ve bone mutlaka kullanılmalıdır. Aşırı hareketlerden kaçınılmalıdır. Sakin ve dikkatli davranılmalıdır.
 • Heyecanlı ve aşırı aktif kişiler laboratuvar ortamı çalışması için uygun değildir.
 • Laboratuvarlarda kullanılan tüm malzemeler işlevi bittikten sonra temizlenmeli ve steril edilmelidir.( mikroskop, tüp vb.)
 • Laboratuvarlarda böcekler, sinekler vs. haşereler asla bulunmamalıdır.
 • Kullanılan malzemelerin yeterince steril olduğuna dikkat edilmelidir.
 • Laboratuvar çalışma programı dışarıda yapılmalı ve yapılan tüm çalışmalar not altına alınmalıdır.
 • Özeler kullanılmadan veya kullanıldıktan sonra özel bek alevinde kızıl kor haline gelene kadar ısıtılmalıdır.
 • Yapılan işaretlemeler cam kalemler ile ve etiket ( kendiliğinden yapışan )kullanılmalıdır. Etiketler.
 • Laboratuvar duvar ve yüzeylerine kullanılan dolap, masa, sandalye vs. düzgün yüzeyli olmalı dezenfekte edilmeye hijyen temizliğine uygun olmalıdır.
 • Her gün laboratuvar dezenfekte edilmeli laboratuvarda işlem bittikten sonra tüm çalışanlar eldiven ve bonelerini çıkardıktan sonra yıkanmalı ve el dezenfektanı kullanarak ellerini temizlemelidir.
 • Enfeksiyon şüphesi olan personel nezle, grip olan personel iyileşinceye kadar laboratuvara girmemelidir.
 • Sağlık dolabı bulunmalı ve dolapta göz tahrişlerine karşı ilk müdahale için gerekli tüm ekipmanlar olmalıdır. ( sargı bezi, oksijen, tentürdiyot vs.)
 • Laboratuvarlara direk gün ışığı girmemeli fakat çok iyi aydınlatılmış olmalıdır.
 • Laboratuvar personeli mikroorganizmalar ile çalıştığı için her an hastalık kapma ihtimali düşünerek çok dikkatli olmalıdır. Bilhassa brucella spp gibi mikroorganizmaların direk deriden bile vücuda girebileceği unutulmamalıdır.
 • laboratuvar Personeli aşağıdaki önlemi almalıdır.
 • Laboratuvar bankoları tamamen steril edilmelidir. Hijyenlik sağlanmalıdır.
 • Pipetlerin ağza gelen uçları sterilizasyondan önce pamukla tıkanmalı ve pipetleme işlemi sırasında ağza kaçması önlenmelidir.
 • Kesinlikle dil ile ıslatılmamalıdır. Eller yüze, göze ve vücuda dokunulmamalıdır.
 • Mikroorganizma Kültürleri ile temastaki blender homojenizatörler kapalı olarak çalıştırılmalıdır.
 • Çalışma alanları dezenfekte edilirken malzemeler otoklavlar içinde sterile edilmelidir. laboratuvar havalandırması verimli çalışmalı aksi takdirde sporlanmış kültürlerle çalışırken etrafa saçılmalar hastalıklara neden olabilir.
 • Ortam havalandırması mükemmel olmalıdır.

 

 

 

 

Laboratuvar ortamında ihtiyaç olan taze havayı sağlamak, ortam için gerekli iklimlendirmeyi yapmak ve ortamda oluşan zararlı gazların büyük bir kısmının inaktive etmek ve aynı zamanda laboratuvarların nem miktarının da ayarlamak için kullanılan cihazlardır.

Laboratory Air cihazları kirli havayı dışarı atıp laboratuvar unıt cihazı ile eşgüdümlü çalıştırılabilir.

Biyolojik arıtma teknolojisi ile ortama negatif iyon yüklemesi yaparak ortamdaki kötü koku ve gazları inaktive eder. Ayriyeten Laboratuvar Air sahip olduğu oksidasyon sistemi ile koku gaz ve mikroorganizmaları yok eder.  UV sistemi ise virüslerin DNA larını parçalar ve bulaşıcı hastalıkları önler.

YENİ NESİL LABORATORY AIR ÖZELLİKLER

 1. Sistem 3 kademe filtre sisteminden oluşmaktadır. kabatoz (G4) ince toz (F6-7) HEPA ( H10 )
 2. Sistemde 2 adet  UV lamba mevcuttur ( 254 nm 2×15 watt )
 3. Sistemde 4 adet biyolojik hava artırma ünitesi kullanılmaktadır.
 4. Sistemde 1 adet 3-8 kg/h nemlendirme ünitesi mevcuttur. Ve nem oranı istenildiği gibi %40-60 ayarlanabilmektedir.
 5. Laboratuvar ortamındaki gazların inaktive edilebilmesi için oksidasyon teknolojisi  kullanılmaktadır.
 6. Nem alma sırasında soğutma bataryası aktif olup, elektrikli ısıtıcı rezistans devreye girerek sıcaklık değerlerinin istenilen değerden aşağıya düşmesini önlemektedir.
 7. Cihazda kullanılan tüm kablolar yangına dayanıklı halogen free özelliktedir.
 8. Voltaj dalgalanmasına karşı sistemi koruyacak şekilde faz koruma rölesi ile donatılmıştır.
 9. Cihaz debisi 2.500- 5.000 m3/h tür. ( laboratuvar büyüklüğüne göre değişir )
 10. Fan basınç debisi  300 – 400 pa aralığındadır.
 11. Sıcaklık ve nem değerleri cihaz üzerinden gösterge panelinden ayarlanabilmektedir.
 12. Cihaz dışarıdan taze hava  almaktadır. Taze hava miktarı ayarlanabilmektedir.
 13. Cihaz  220 Wolt  50 Hz. ile çalışmaktadır.

LABORATUAR ÜNİTELERİ

Patoloji laboratuvarlarında kullanılan kimyasal çeşidinin fazla olması ve bu kimyasalların birçoğunun havadan ağır olması yüzünden, bağımsız birhavalandırma sisteminin varlığı, tüm patoloji laboratuvarlarında hayati önem arz etmektedir.

Makroskopi kabini, çalışma tezgâhı vb çalışma alanlarının, doku saklama dolabı, arşiv dolabı gibi saklama alanlarının, doku takip, boyama, kapama, doku gömme gibi laboratuvar cihazlarının, çalışma tezgahlarının ve ayrıca genel laboratuvar ortamının etkin şekilde havalandırılması, laboratuvar çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından bir zorunluluktur.

Havalandırma sistemi, bu kadar önemli bir konu olmasına rağmen, laboratuvarların birçoğunda hala tam anlamıyla çözülememiş bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Patoloji laboratuvarlarının havalandırma sorunlarını iki başlıkta toplamak mümkündür:

Ø  Havalandırmanın hiç olmaması

Ø  Yanlış ve/veya eksik havalandırma sistemlerinin kurulu olması

Doğru Bir Havalandırma Sisteminin Temel Noktaları

Patoloji laboratuvarlarında, belli noktaların göz önünde bulundurulması ile kurulacak havalandırma sistemleri sayesinde,kokusuz çalışma ortamları yaratmak mümkündür.

Bunun için;

 Havalandırmanın, Merkezi Havalandırma Sistemi Yoluyla Yapılması:

EOHSS (Environmental & Occupational Health & Safety Services) tavsiyesine göre havalandırma sistemi çalışma alanın dışında olmalıdır.

Fakat, mevcut laboratuvarların birçoğunda, cihaz ve ekipmanlara takılan fan sistemleri ve bu fanlara bağlı karbon filtreler ile havalandırma sorunu çözülmeye çalışılmakta, ama çeşitli sebeplerle başarılı sonuçlar elde edilememektedir.

Merkezi Havalandırmanın Bağımsız Olması:

Sıkça yapılan hatalardan biri, laboratuvardaki cihaz ve ekipmanların havalandırmasının, hastanenin genel havalandırma kanallarına bağlanmasıdır. Her havalandırma çözümü, farklı sorunlara çözüm getirme amacıyla tasarlandığı için birbirinden ayrı çözümlere sahip olması gereken genel hastane havalandırma sistemi ile laboratuvara özel havalandırma sistemlerini tek çatı altında toplamak sorunların çözümünde yetersiz kalacaktır.

Kaldı ki laboratuvarın havalandırma sisteminin genel havalandırma sistemine bağlanması olası bir arıza, aksaklık durumunda laboratuvardan çekilen kirli havanın, hastanenin diğer bölümlerine yayılmasına yol açabilir.

Bu yüzden, patoloji laboratuvarı için, genel hastane merkezi havalandırmasından bağımsız, laboratuvarın kendisine özel bir bağımsız havalandırma sistemi dizaynı yapılması daha iyi sonuç verecektir

Üfleme ve Vakumlamanın Doğru Noktalardan Yapılması:

Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasalların, çoğunlukla havadan ağır olması yüzünden, vakumlamanın çalışma ve/veya zemin hizasından yapılması ve temiz hava girişinin tavandan yapılması gerekmektedir. Ancak bu durum, çoğu zaman dikkate alınmamakta ve hem vakumlama hem de üfleme tavandan gerçekleştirilmektedir. Normal bir odanın havalandırılması için doğru olan tavandan yapılacak vakumlama ve üfleme, patoloji laboratuvarına uygulandığında, çalışan sağlığını tehlikeye atmaktadır.

Laboratuvar Ünitesinin Teknik Özellikleri

a)      Sistem iç ünite ve dış ünite olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.

b)      Sistemin ses düzeyi 50 Db yi geçmemektedir.

c)       Ünite özel filtrasyon sayesinde formaldehit, xylene gibi zehirli gazları bünyesinde tutabilmekte ve dışarıya su buharı ve O2 vermektedir.

d)      Ünitenin dış ünitesi 4000m³/h debiye sahip olmaktadır.

e)      Hava dışarı atış sistemi içeriye dış etkenler dolayısı ile ( yağmur fırtına vs ) zararlı etki oluşmayacak şekilde atış bacası bulunmaktadır.

f)       Hava emiş ölçümünde menfez bulunmaktadır.

g)      Hava atış bölümünde menfez ve gergin İnce tel vardır..

h)      Acil durumlar için tek tuş ile açma kapama ( on-off )  anahtarı vardır.

i)        Akış hızı istenildiği gibi ayarlanabilmelidir. Hız seviyesi 0 dan 4000m³/h debiye         ayarlanabilmektedir.

j)         Ünite monofaze 220 Wolt 50 herz ile çalışmaktadır.

k)       Ünite 2 adet monoblok sızdırmaz bölümden oluşmaktadır. 1. Kademe ve 2. Kademe  filtreler 3 ayda bir,  diğer özel filtre 1 veya 2 yılda bir değiştirileceğinden,  İlk ikisi vidalı  özel filtrasyon perçinli  olarak monte edilmektedir.

l)        Oda içerisindeki basıncın kontrolü için mahal dışına analog balans kontrol ünitesi bulunup buradan kontrol edilmektedir.

Laboratuvar Ünitesi Filtreleri

Laboratuvar ünitesi filtrelerinin gaz moleküllerini tutma özelliği vardır. Yüzeyindeki milyonlarca gözenek sayesinde bu işlem gerçekleştirilmektedir. Ve bu zehirli kokulu gazlar etkisiz hale getirilir. Laboratuvar ünitesi filtrelerinin tabi ki her gazı yakalama oranı farklıdır.  Bazı gazları iyi tutabilmekle birlikte bazı gazlarda bu etki daha azdır. Bilhassa laboratuvar gazlarına etkisi oldukça iyidir.

ETKİLİ OLDUĞU GAZLAR VE ETKİ DERECELERİ
Formaldehit Çok iyi Diclorocthylene Çok  iyi Dsinfectans Çok iyi
Xylene Çok iyi Diclorocthylene eter- Çok iyi Ethyl Acetale Çok iyi
Adetic acid Çok iyi Dicloro propune Çok iyi Ethyl aceylic Çok iyi
Acetic anhydride Çok iyi Doethyl Cotone Çok iyi Ethyl alcahol Çok iyi
Aceyelic acid Çok iyi Dimothylalinine Çok iyi Ethyl benzene Çok iyi
Acryleonitrile Çok iyi Dimothyl Sülfate Çok iyi Ethyl bromide Çok iyi
Benzene Çok iyi Dioxane Çok iyi Ethyl slicate Çok iyi
Butyeric acid Çok iyi Aniline Çok iyi Butlylacetate Çok iyi
Caprylic acid Çok iyi Antiseptics Çok iyi Butlycholoride Çok iyi
Carbon disulfide Çok iyi Amgl acetate Çok iyi Butly cellosolve Çok iyi
Cholor picrin Çok iyi Adhesites Çok iyi Carbontetraciheride Çok iyi
Creosote Çok iyi Amyl Alkahol Çok iyi Charred materiali Çok iyi
Creosol Çok iyi Butanone Çok iyi Choloroform Çok iyi
Croton Aldehyede Çok iyi Cholor butadie Çok iyi