Warning: Creating default object from empty value in /home/u8324656/public_html/wp-content/plugins/construction_theme_functionality/redux/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Hijyen Hastaneler Kurulum ve Tasarım – Cengiz Taşdemir Kişisel Web Sitesi
Close

HİJYEN HASTANELER TASARIM, KURULUM, İŞLETİM VE PERFORMANS SİSTEMLERİ 

Mükemmel bir sağlık tesisi kurmak, Hijyenlik kavramını ön planda tutan, çevre dostu minimum enerji harcayan, altyapısı ve ekolojik talepleri karşılayan bir organizasyon ile mümkündür.

Sağlık sektöründe en önemli konu mükemmel hijyenliğin sağlanmasıdır. Bu sağlandığı takdirde maksimum hasta memnuniyeti sağlanmış olacaktır. Mükemmel hijyenlik hastanedekalış zamanını kısaltacaktır.

Gereksiz acılar ve hüzünler yaşanmasını engelleyecektir. Fuzuli ilaç kullanılmasını engelleyerek önemli maddi tasarruflara sebep olacaktır. Hastalar en kısa zamanda sağlığına kavuşacağından, hijyen hastane kavramı güven sağlayacaktır. Hastayı müşteri gibi kabul edersek güven en önemli cazibe olarak talebi artırarak sistemin karlı ve verimli olması sağlanacaktır. Sağlık Sektöründe en büyük harcama kalemlerinin başında antibiyotikler gelmektedir. Hijyenliğin ortaya çıktığı noktada antibiyotik kullanımına bağlı harcama kalemleri azalacaktır.

Enerji verimliliği, mükemmel bir iş ortamının sağlanması zamanın ve çalışanların verimli kullanılması ve işletme maliyetleri için önem arz etmektedir. İş akışları klinik süreç dışına göre optimum hale getirmek hasta başına düşen maliyetleri azaltır. Hastane bina otomasyonu ile modern bir alt yapı birlikteliği sağlanarak, ısıtma, klima havalandırma ve tüm iklimlendirme sistemlerinin mükemmel çalışması sağlanarak enerji maliyetleri %50’lere kadar azaltılabilir. Hijyen Hastaneler ekolojik uyum içerisinde kaliteli, verimli ve çevre dostu bir konsepte dönüştürülebilir.

 Bunun için aşağıdaki sıralamaya göre bir sistem kurulmalıdır.

Hijyen Hastane Danışmanı                                                                                                Proje Yönetimi
 İş Akış Yönetimi                                                                                                         Entegre Sağlık
 Hastane Bilgi iletişim ve Erişim Sistemleri                                                    Data Merkezi
 Görüntüleme Sistemleri                                                                        Terapi Sistemleri
 Laboratuvar Tesisleri                                                                 Virüs Tarama Sistemleri
 Arşivleme ve Dağıtım Sistemleri

Mükemmel bir sağlık tesisi kurmak, Hijyenlik kavramını ön planda tutan, çevre dostu minimum enerji harcayan, altyapısı ve ekolojik talepleri karşılayan bir organizasyon ile mümkündür.

Sağlık sektöründe, Bunun için aşağıdaki sıralamaya göre bir sistem kurulmalıdır.

 

 

BİNA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ
  Giriş Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
  Bina Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
  Yangın Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
  Otopark Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
  Çağrı Güvenlik ve Kontrol Sistemleri
  LAN çözümleri
  İletişim ve Telefon sistemleri
  Aydınlatma ve Günışığı kullanım sistemleri
  Havalandırma, ısıtma, klima ve iklimlendirme sistemleri
  Bina OTOMASYONU
  Wlan çözüm sistemleri
  Enerji Kontrol ve Dağıtım Sistemleri

HİJYEN VE EKOLOJİK HASTANE KURULUM VE TASARIM ÇALIŞMALARI

A-STRATEJİK FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  Proje Finansmanı
  Finansman Kiralama
  Kurumsal Krediler
  İhracat Sigorta Kredileri
  Uluslararası Finansal Kaynaklı Krediler

B- SERVİSLER

  Proje Yönetimi
  Risk Yönetimi
  Enerji Yönetimi
  Danışmanlık Analiz Yönetimi
  İş Akış Yönetimi Ve Denetimi
  Teknolojik Konsept Uygulamaları
  Yönetilebilir Servisler ( Otopark-Yemek)
  Avantajlı Servis Çalışmaları Yapılması

C- MİMARİ ÇÖZÜMLER

  Bina Teknolojileri
  Bina Otomasyonu
  Sağlık ile ilgili Aydınlatma Çözümleri
  Medikal Gaz Sistemleri Çözümleri
  Laboratuvar Ve Radyoloji Alanları Kurulması
  Enerji Dağıtım Ve Kontrolü
  Su Arıtma Ve Atık Sistemler
  Yangın
  Güvenlik Sistemleri ( İzinsiz Giriş Önleme Ve Kontrol)

D- SAĞLIK SİSTEMLERİ

  Bilgisayarlı Tomografi                                                                                   Manyetik Rezonans ( Mr)
  Nükleer Tıp Moleküler Görüntüleme                                                        Ultrason
  Radyografi Ve Floroskopi
  Mamografi
  Anjiyografi / Kardiyak Anjiyografi
  Radyoterapi
  Tıbbi Cihaz Ve Ekipmanlar
  Laboratuvar Teşhis Ve Tedavi

E- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

  Radyoloji Bilgi Teknolojileri                                                   Görüntü Arşivi Ve İletişim Teknolojileri
  Entegre Sağlık Teknolojileri                                                   Laboratuvar Teknolojileri
  Entegre & Multimedya İletişim                                            e- Sağlık Teknikleri
  e- Sağlık Mimarileri                                                                Lan & Wlan Çözümleri
  Alarm Ve Konferans Video Konferans Ve Eğitim               IP Destekli Telefon Sistem
  Alarm Ve Konferans Video Konferans Ve Eğitim               Dinamik Veri Merkezleri
  Rfid – Hasta Takip Sistemleri                                                Kurumsal İçerik Yönetmelikleri
  Tümleşik İletişim Sistemleri                                                  Veri Güvenliği Teknolojileri
  Hasta başı Terminalleri Çözümleri

F-PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ

  Proje Yönetimine Giriş
  Proje paydaş yönetimi
  Proje kapsam yönetimi
  Proje zaman yönetimi
  Proje insan kaynakları Yönetimi
  Proje maliyet yönetimi
  Proje tedarik yönetimi
  Proje iletişim yönetimi
  Proje risk yönetimi

G-PROJE ÇALIŞMASI

  Proje tanımlama süreci
  Aktivitelerin belirlenmesi
  Bağlantıların oluşturulması, network oluşturma
  Ultrason
  Kaynakların tanımlanması
  Süre ve maliyet tahminlerinin oluşturulması
  Kritik yol analizi
  Kaynak seviyelendirme
  Nihai plan oluşturma, proje kontrolü

HİJYEN ÖZELLİKLERE SAHİP ÖZEL TASARIMLA YAPILMIŞ ODALAR KULLANIM ALANLARINA GÖRE 3 ANA BAŞLIKTA İNCELENİR

Hastaneler ve Sağlık tesislerinde kullanılan Clean-room diye adlandırdığımız odalar

Hassas üretim tesislerinde kullanılan ilaç fabrikaları, elektronik fabrikalar, nano üretim tesisleri, kök hücre ve gen teknolojileri vb. kullanıldığı Temiz Odalar

Gıda Üretim tesislerinin kullandığı (Et, süt, bisküvi, Çikolota, kek, ekmek çeşitleri ve her türlü unlu mamül üretim tesisleri)  Beyaz Odalar.

Bu 3 odanın ortak özellikleri olduğu gibi farklı özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin hastane operasyon odalarında Laminar akışlarda hava değişim miktarı 200’ d/l lara kadar çıkmakta  iken diğer hijyen odalarda 15-25 d/h arasında değişmektedir.

Hijyen odaların ortak özellikleri

Pozitif basınç sağlandığından dışardan içeriğe Partiküllerin, Mikroorganizmaların ve gazların girişi engellenmektedir pozitif basınç oranı hijyen mühendislerince ( Makine Mühendisi , Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Endüstri Mühendisi vb. hijyen konusunda eğitim almış mühendisler) Hijyen odaları kullanım şekline göre proje aşamasında tasarlanmalıdır.

Tüm hijyen odalarda 3 kademeli filtrasyon sistemi kullanılmalıdır. Klima sistemleri odaya göre tasarlanması gerekmektedir.

Tüm hijyen odalarda sıcaklık ve nem kontrol değerleri odanın kullanım şekline göre tasarlanmalıdır.

Tüm hijyen odalarda personel ve hammadde giriş çıkışları odanın kullanım şekline göre tasarlanmalıdır.

Hijyen odalarda kullanılan tüm malzemeler hijyen özellik taşımalıdır. Hijyen mühendisleri tüm materyalleri buna göre seçmeli ve tasarlamalıdır.

Hijyen odalarda görevli doktorlar yardımcı ekip üretim elemanları, tüm odayı kullanan ekipler,  kıyafetlerin hijyen oda kullanım şekline göre tasarlanmalıdır.

Hijyen odalarda görevli doktorlar yardımcı ekip üretim elemanları, tüm odayı kullanan ekipler,  kıyafetlerin hijyen oda kullanım şekline göre tasarlanmalıdır.

Hijyen odaların rutin temizlik sistemi hijyen mühendislerince tasarlanmalı ve bu mihval üzerinden yürütülmelidir.

Hijyen oda ve çalışanların hijyenliği sürekli olarak gün içinde ölçülerek kontrol edilmeli ve günlük rapor çıkarılmalıdır. Yeni Nesil hijyen ölçümleri bilhassa üretim tesislerinde anında  (10-30 sn)’ de  sonuç görülecek şekilde yapılmalı ve kontrol noktalarının herhangi birinde mikrobiyolojik kontaminasyon varsa derhal müdahale edilmelidir. Derhal seri üretim bozulmadan müdahale edilmelidir. Bilhassa çalışanların ellerinde mikrobiyal kontrol yapılmalıdır.

Temizlik ve dezenfeksiyonda kullanılacak malzemeler Hijyen Mühendislerince odanın kullanım şekli göz önüne alınarak mükemmel inaktiviteyi sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Basınç kontrolleri her an gözle görülecek noktalara konulacak cihazlar ile sürekli kontrol edilmelidir.

Tüm hijyen odaların yine kullanım şekillerine göre 7-gün, 24-saat, 365-gün kesintisiz olarak çalışmasının sağlanması için gerekli tasarım ve planlamalar hijyen mühendislerince yapılmalıdır. Sistemin devamlı ölçüm ve kontrol altında tutulması için eğitilmiş bir ekip görevlendirilmelidir.

Yeni nesil aktif inaktivasyon teknolojisi ile 7-gün, 24-saat tüm hijyen odalardaki mikroorganizmaların imha edilip hiç bir atık bırakmayan sistemin kullanılması ile mükemmelliğe adım atılmalıdır.

Yeni nesil koku inaktivasyon teknolojisi ise tüm koku ve gazların etkisini yok etmekte ve kokunun ön planda olduğu hijyen alanlarda kullanılmalıdır.