Warning: Creating default object from empty value in /home/u8324656/public_html/wp-content/plugins/construction_theme_functionality/redux/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
SİMÜLASYON TEKNOLOJİLERİ – Cengiz Taşdemir Kişisel Web Sitesi

Simülasyon Teknolojileri

Close

SİMÜLASYON MERKEZLERİ

Ülkemizde PPP (Public Private Partnership) yani Kamu Özel Ortaklığı şeklinde tanımlanabilecek yönetim sistemi ile açılacak 29 adet Şehir Hastanelerinin hekim ihtiyacı için, hekim sayısını arttırmaya yönelik eğilim nedeniyle arttırılan tıp fakültesi öğrenci kontenjanları ve yükselen değer olan hasta hakları kavramı dolayısı ile tıp eğitiminde simülasyon uygulamalarının zorunlu olarak yaygınlaşacağı netlik kazanmıştır. Aynı zamanda tıp eğitiminde simülasyon uygulamaları yaygınlaştıkça, geliştirilen simülatörler de gerçeğe daha yakın hale gelecektir. Ülkemizde tıp eğitiminde değişen bu anlayış çerçevesinde eğitimde simülasyon daha çok yer bulmaktadır.

Son yıllarda verdikleri eğitimi gözden geçiren ÜNİVERSİTELER mezun etmek istedikleri hekimin özelliklerine uygun biçimde bilgi gereksiniminin yanında becerilerin de fakülte eğitimi sırasında kazanılması için simülasyona dayalı uygulamaları tercih etmekte ve öğrencilerin simülasyon merkezlerinde belli dönemlerde kurs almaları konusunda planlama yapmaktadırlar.

Günümüzde klinik beceri eğitimi, tıp eğitiminin önemli bir bileşeni olarak pek çok ülkede uygulanmaktadır. Birçok sosyal, politik, klinik ve eğitimsel beklentiler klinik beceri eğitiminin gelişimini sağlamıştır. Klinik beceri eğitiminin laboratuvar koşullarında uygulanması, becerilerin, insancıl yaklaşım kavramı benimsenerek, modeller, maketler, simülatörler, video ve bilgisayar programları ve simüle hastalar yardımıyla kazanılmasına, her becerinin gerektiği kadar tekrar edilmesine, hata yapılıp düzeltilmesine, her beceri için öğrenciye geribildirim verilebilmesine ve hastalıkların simüle edilmesine olanak sağlar.